Loading...
Home > Books > Religion

1935 Book,

LISTED ON SUNDAY, SEPTEMBER 23, 2018 - VIEWED 94 TIMES
This 1935 book appears to have been published in Krakow, Poland by Pozwalamy Drukowac, and additionally appears to be of a religious nature. This vintage book will probably appeal to anyone that can read the Polish language. Ten w 1935 roku książka została opublikowana w Krakowie, w Polsce przez Drukowac Pozwalamy, a dodatkowo wydaje się mieć charakter religijny. Ten vintage ostatecznä wersjä prawdopodobnie przemówi do każdego, kto może odczytywać język polski.

This book is in fair condition, both the front and rear hinges are torn, the rear cover is stained, and there is a stamp on the last free endpaper that appears to indicate this book was once owned by a Rev. A. Gonet of Lyndora, PA. The sewn spine is fairly tight, and I found no other marks or entries made by the previous owner. This book is approximately 6 1/4" in height and 4 1/4" in width and there are 207 numbered pages. Ta książka jest w stanie pośrednim, zarówno przednich i tylnych zawiasy są rozdarte, tylna pokrywa jest przebarwione, i nie jest to pieczęć na ostatnim wolnym endpaper, wydaje się wskazywać, że książka ta była kiedyś własnością ks. A. Król mrówek z Lyndora, PA. Na grzbiecie doszyty jest dość ciasno, a Ja znalazlem żadnych innych znaków lub wpisów dokonanych przez poprzedniego właściciela. Ta książka jest o około 6 1/4" w wysokości i 4 1/4" w szerokości i istnieją 207 ponumerowanych stron.

Please note, all items are shipped by USPS Priority Mail when practical.

Thank you for viewing this item! If you have any questions or concerns about this or any item, please message me prior to purchasing. Please take the time to peruse the rest of my etsy.com virtual store, and be sure to tell a friend too. New items are generally added weekly.

Thank you,

Dennis

DTVintage

Należy pamiętać, że wszystkie elementy są dostarczane przez USPS Priority Mail podczas praktycznych.

Dziękujemy za oglądanie tej pozycji! Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości na temat tego lub dowolny element, prosimy o wiadomość mnie przed zakupem. Poświęć chwilę, aby zapoznać się z pozostałą częścią mojego etsy.com wirtualnego sklepu, koniecznie powiedz znajomemu zbyt. Nowe pozycje są zazwyczaj dodawane co tydzień.

Dziękuję,

Dennis

DTVintage

Inv 1781h18

$20.00

SOLD BY
DSTVintage
DSTVINTAGE
LA MESA, CA
Seller Since 9/21/2018
Feedback: N/A
Contact Seller
$20.00
Shipping Cost For This Item
This Item Only
$9.00
With Other Items
$9.00
Other Items From This Seller
1947 Sheet Music,
1890 Supplementary Music for Public Schools, The Coda,
1890 Supplementary Music For Public Schools, The Coda,
1906 Willis Collection,
1955 Student Pilot Certificate
1942 Worship Program From First Lutheran Church Of Norfolk, VA
1936 Community Song Book,
VIEW ALL ITEMS
Related Tags

NOTE: Comments are public. If you would like to contact seller privately, use the Contact Seller link above.
HELP
Terms of Use
Privacy Policy
Retrophoria FAQ
CONTACT
Contact Retrophoria
Contact Seller
BUYERS
Browse/Search Vintage Items
Search by Popular Keyword Tags
SELLERS
Become a Retrophoria Seller
VIEW
FROM
BROWSE
Back to Top